กลุ่มอายุ 15-39 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กำแพงเพชร 10.83
เชียงราย 10.31
เชียงใหม่ 10.86
ตาก 9.83
นครสวรรค์ 10.75
น่าน 11.91
พะเยา 11.23
พิจิตร 11.16
พิษณุโลก 11.88
เพชรบูรณ์ 11.11
แพร่ 11.69
แม่ฮ่องสอน 9.74
ลำปาง 12.09
ลำพูน 11.21
สุโขทัย 11.30
อุตรดิตถ์ 11.80
อุทัยธานี 11.05
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย