มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญต่อสายอาชีพ

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
สายสามัญ สายอาชีพ
กำแพงเพชร 69 31
เชียงราย 64 36
เชียงใหม่ 69 31
ตาก 67 33
นครสวรรค์ 67 33
น่าน 69 31
พะเยา 68 32
พิจิตร 70 30
พิษณุโลก 65 35
เพชรบูรณ์ 62 38
แพร่ 61 39
แม่ฮ่องสอน 72 28
ลำปาง 61 39
ลำพูน 67 33
สุโขทัย 62 38
อุตรดิตถ์ 56 44
อุทัยธานี 70 30
กรุงเทพมหานคร 77 23
ชัยนาท 62 38
นนทบุรี 74 26
ปทุมธานี 75 25
พระนครศรีอยุธยา 64 36
ลพบุรี 55 45
สระบุรี 63 37
สิงห์บุรี 56 44
อ่างทอง 64 36
กาฬสินธุ์ 59 41
ขอนแก่น 55 45
ชัยภูมิ 59 41
นครพนม 61 39
นครราชสีมา 63 37
บึงกาฬ 54 46
บุรีรัมย์ 65 35
มหาสารคาม 60 40
มุกดาหาร 65 35
ยโสธร 50 50
ร้อยเอ็ด 56 44
เลย 59 41
ศรีสะเกษ 61 39
สกลนคร 54 46
สุรินทร์ 60 40
หนองคาย 60 40
หนองบัวลำภู 57 43
อำนาจเจริญ 58 42
อุดรธานี 51 49
อุบลราชธานี 60 40
กระบี่ 73 27
ชุมพร 66 34
ตรัง 77 23
นครศรีธรรมราช 61 39
นราธิวาส 90 10
ปัตตานี 88 12
พังงา 66 34
พัทลุง 69 31
ภูเก็ต 62 38
ยะลา 87 13
ระนอง 67 33
สงขลา 69 31
สตูล 74 26
สุราษฎร์ธานี 70 30
จันทบุรี 76 24
ฉะเชิงเทรา 59 41
ชลบุรี 59 41
ตราด 66 34
นครนายก 60 40
ปราจีนบุรี 59 41
ระยอง 63 37
สมุทรปราการ 69 31
สระแก้ว 62 38
กาญจนบุรี 67 33
นครปฐม 72 28
ประจวบคีรีขันธ์ 61 39
เพชรบุรี 68 32
ราชบุรี 62 38
สมุทรสงคราม 61 39
สมุทรสาคร 68 32
สุพรรณบุรี 66 34
เกณฑ์การวิเคราะห์
ระดับ สามัญ : อาชีพ
ดีมาก 50-54 : 46-50
ดี 55-59 : 41-45
พอใช้ 60-64 : 36-40
ปรับปรุง >=65 : <=35

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย