ระดับอุดมศึกษา (ปี1-ปี4) และ ปวส.1-ปวส.3 ไม่รวมมหาวิทยาลัยเปิด

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
กระบี่ 7.14
ชุมพร 9.73
ตรัง 7.48
นครศรีธรรมราช 10.30
นราธิวาส 4.87
ปัตตานี 8.65
พังงา 7.92
พัทลุง 10.87
ภูเก็ต 9.95
ยะลา 7.77
ระนอง 8.47
สงขลา 9.93
สตูล 7.70
สุราษฎร์ธานี 7.05
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <60.00
พอใช้ 60-69.99
ดี 70-79.99
ดีมาก >=80

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย