ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

จังหวัด อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
กาฬสินธุ์ 96.57
ขอนแก่น 95.70
ชัยภูมิ 95.98
นครพนม 95.60
นครราชสีมา 97.63
บึงกาฬ 95.14
บุรีรัมย์ 95.26
มหาสารคาม 98.18
มุกดาหาร 95.33
ยโสธร 94.87
ร้อยเอ็ด 94.07
เลย 94.82
ศรีสะเกษ 95.17
สกลนคร 95.81
สุรินทร์ 96.01
หนองคาย 92.71
หนองบัวลำภู 95.71
อำนาจเจริญ 95.77
อุดรธานี 95.23
อุบลราชธานี 96.56
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย