ช่วงอายุ 40-59 ปี​

จังหวัด ปีการศึกษาเฉลี่ย
กรุงเทพมหานคร 10.98
ชัยนาท 8.05
นนทบุรี 11.55
ปทุมธานี 10.54
พระนครศรีอยุธยา 9.86
ลพบุรี 8.43
สระบุรี 9.35
สิงห์บุรี 10.26
อ่างทอง 9.16
เกณฑ์การวิเคราะห์จำนวนปีการศึกษา
ปรับปรุง<8
พอใช้8-10
ดี10-12
ดีมาก>=12

สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 40-59 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 40-59 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา