กลุ่มอายุ 25-64 ปี

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กรุงเทพมหานคร 11.30
ชัยนาท 7.91
นนทบุรี 10.92
ปทุมธานี 10.12
พระนครศรีอยุธยา 9.43
ลพบุรี 8.82
สระบุรี 9.39
สิงห์บุรี 9.69
อ่างทอง 8.94
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย