กลุ่มอายุ 15-39 ปี

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
จันทบุรี 10.58
ฉะเชิงเทรา 10.71
ชลบุรี 10.91
ตราด 9.95
นครนายก 10.81
ปราจีนบุรี 11.32
ระยอง 10.22
สมุทรปราการ 11.06
สระแก้ว 10.35
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย