ระดับปี 1 และ ปวส.1

จังหวัด อัตราการเข้าเรียน
กรุงเทพมหานคร 0.86
ชัยนาท 0.69
นนทบุรี 0.85
ปทุมธานี 0.60
พระนครศรีอยุธยา 0.62
ลพบุรี 0.78
สระบุรี 0.77
สิงห์บุรี 0.77
อ่างทอง 0.55
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง >1.30
พอใช้ 1.21-1.30
ดี 1.11-1.20
ดีมาก 0.90-1.10
ดี 0.80-0.89
พอใช้ 0.70-0.79
ปรับปรุง <0.70

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย