ระดับประถมศึกษา (ป.1)

จังหวัด อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ
กำแพงเพชร 110.19
เชียงราย 116.42
เชียงใหม่ 121.14
ตาก 123.05
นครสวรรค์ 106.12
น่าน 106.18
พะเยา 108.75
พิจิตร 127.82
พิษณุโลก 105.23
เพชรบูรณ์ 112.00
แพร่ 104.76
แม่ฮ่องสอน 122.58
ลำปาง 119.13
ลำพูน 106.77
สุโขทัย 114.37
อุตรดิตถ์ 109.56
อุทัยธานี 103.55
กาฬสินธุ์ 99.70
ขอนแก่น 94.88
ชัยภูมิ 100.81
นครพนม 98.43
นครราชสีมา 101.01
บึงกาฬ 109.50
บุรีรัมย์ 104.09
มหาสารคาม 99.11
มุกดาหาร 97.87
ยโสธร 100.68
ร้อยเอ็ด 99.72
เลย 101.14
ศรีสะเกษ 103.95
สกลนคร 98.39
สุรินทร์ 107.26
หนองคาย 105.25
หนองบัวลำภู 102.69
อำนาจเจริญ 106.66
อุดรธานี 100.65
อุบลราชธานี 99.63
กรุงเทพมหานคร 52.95
ชัยนาท 108.57
นนทบุรี 84.91
ปทุมธานี 86.16
พระนครศรีอยุธยา 117.92
ลพบุรี 103.91
สระบุรี 102.42
สิงห์บุรี 102.61
อ่างทอง 119.71
จันทบุรี 121.65
ฉะเชิงเทรา 103.13
ชลบุรี 104.22
ตราด 142.71
นครนายก 105.94
ปราจีนบุรี 106.80
ระยอง 114.18
สมุทรปราการ 92.74
สระแก้ว 107.40
กาญจนบุรี 123.21
นครปฐม 101.56
ประจวบคีรีขันธ์ 104.21
เพชรบุรี 112.80
ราชบุรี 136.20
สมุทรสงคราม 108.17
สมุทรสาคร 97.86
สุพรรณบุรี 103.76
กระบี่ 103.50
ชุมพร 105.85
ตรัง 115.08
นครศรีธรรมราช 104.41
นราธิวาส 110.96
ปัตตานี 101.69
พังงา 108.44
พัทลุง 96.19
ภูเก็ต 105.29
ยะลา 107.18
ระนอง 131.98
สงขลา 92.35
สตูล 98.93
สุราษฎร์ธานี 103.52
ไม่ระบุ 0.00
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <90.00
พอใช้ 90-94.99
ดี 95.00-97.49
ดีมาก >=97.50

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย