ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป

จังหวัด ร้อยละผุ้ใช้อินเตอร์เน็ต
กำแพงเพชร 45.04
เชียงราย 42.61
เชียงใหม่ 52.35
ตาก 39.87
นครสวรรค์ 43.64
น่าน 42.28
พะเยา 44.01
พิจิตร 41.89
พิษณุโลก 49.99
เพชรบูรณ์ 42.99
แพร่ 45.52
แม่ฮ่องสอน 32.33
ลำปาง 48.58
ลำพูน 46.80
สุโขทัย 42.87
อุตรดิตถ์ 44.71
อุทัยธานี 42.39
กาฬสินธุ์ 38.10
ขอนแก่น 52.52
ชัยภูมิ 35.70
นครพนม 38.64
นครราชสีมา 50.79
บึงกาฬ 39.62
บุรีรัมย์ 37.49
มหาสารคาม 46.59
มุกดาหาร 37.68
ยโสธร 40.16
ร้อยเอ็ด 39.85
เลย 32.63
ศรีสะเกษ 40.06
สกลนคร 33.93
สุรินทร์ 40.58
หนองคาย 37.68
หนองบัวลำภู 40.62
อำนาจเจริญ 42.78
อุดรธานี 49.66
อุบลราชธานี 44.39
กรุงเทพมหานคร 74.45
ชัยนาท 41.64
นนทบุรี 67.27
ปทุมธานี 73.59
พระนครศรีอยุธยา 66.11
ลพบุรี 45.97
สระบุรี 60.70
สิงห์บุรี 49.17
อ่างทอง 48.15
จันทบุรี 55.77
ฉะเชิงเทรา 51.46
ชลบุรี 71.22
ตราด 51.82
นครนายก 48.73
ปราจีนบุรี 53.20
ระยอง 65.95
สมุทรปราการ 67.29
สระแก้ว 41.82
กาญจนบุรี 45.90
นครปฐม 54.55
ประจวบคีรีขันธ์ 52.45
เพชรบุรี 51.56
ราชบุรี 50.67
สมุทรสงคราม 52.01
สมุทรสาคร 56.88
สุพรรณบุรี 40.30
กระบี่ 59.20
ชุมพร 49.33
ตรัง 51.56
นครศรีธรรมราช 47.09
นราธิวาส 34.30
ปัตตานี 49.62
พังงา 52.22
พัทลุง 44.78
ภูเก็ต 76.07
ยะลา 50.37
ระนอง 45.92
สงขลา 63.16
สตูล 56.33
สุราษฎร์ธานี 51.48
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละจำนวนผู้ใช้
ปรับปรุง<30
พอใช้30-40
ดี40-50
ดีมาก>=50

สูตรการคำนวณ : z = y/x*100
x = จำนวนประชากรทั้งหมดอายุ 11 ปีขึ้นไป
y = จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
z = ร้อยละผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา