กลุ่มอายุ 15-39 ปี

จังหวัด จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
กาฬสินธุ์ 10.50
ขอนแก่น 11.82
ชัยภูมิ 10.62
นครพนม 11.18
นครราชสีมา 11.17
บึงกาฬ 10.12
บุรีรัมย์ 10.79
มหาสารคาม 12.06
มุกดาหาร 10.15
ยโสธร 10.47
ร้อยเอ็ด 10.66
เลย 10.48
ศรีสะเกษ 10.48
สกลนคร 10.06
สุรินทร์ 10.90
หนองคาย 10.90
หนองบัวลำภู 10.58
อำนาจเจริญ 10.54
อุดรธานี 10.79
อุบลราชธานี 10.75
เกณฑ์การวิเคราะห์
ปรับปรุง <7.50
พอใช้ 7.50-10.49
ดี 10.50-11.49
ดีมาก >=11.50

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย